FAIL (the browser should render some flash content, not this).
TvKruszwica

Nawigacja
PORTAL

RSS
  -RSS

PANORAMA

OGŁOSZENIA

URZĘDY

SŁ.PUBLICZNE

SZKOŁY

PRZEDSZKOLA

KOŚCIOŁY

SPORT

KULTURA

PLAN MIASTA

ORGANIZACJE

Reklama

GOPLANIE

Radio

Greenpeace

Społeczeństwo Informacyjne

WOSP

KOHR

Multikulti

Katyń

TELEFON ALARMOWY 24/H

Ostatnie Artykuły
p.Ryszardowi -...
Camera obscur...
Do sztambucha Hu...
MARZENIA O POWROCIE ...
Metafizyczne zwidy
Forum

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Poszukuję numizmatyk...
Śmieci
Informatyka
Sprzedam wózek dla l...
WODOMIERZ - AKTUALNE...
Najciekawsze Tematy
Wiedzieć więcej [64]
WODOMIERZ - AKTUA... [49]
Jak oceniam pracę... [38]
Porządek w Kruszw... [29]
Czworonogi w mieście [27]
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 1,334
Nieaktywowany Użytkownik: 1
Najnowszy Użytkownik: ~cpc
WODOMIERZ

Losowa Fotka


Kruszwica i okolice - Beata Maruszewska
Licznik odwiedzin


Jak wypełnić deklarację za gospodarowanie odpadami
Jak wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 6 grudnia 2012r. odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Kruszwicy, na której zostały podjęte uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kruszwica. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zobowiązuje do złożenia pierwszej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku. Deklarację musi złożyć każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej (współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością) podając aktualną liczbę mieszkańców danej nieruchomości. Składający deklarację określa sposób prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych mając do wyboru dwie opcje: zbiórkę odpadów w sposób selektywny lub nieselektywny (zmieszany), a także oświadcza czy zagospodaruje odpady zielone na terenie nieruchomości poprzez ich kompostowanie. Opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki. Segregacja wiążę się z opłatą 12 zł a zbiórka w sposób nieselektywny kosztowała będzie nas 20 zł od jednej zamieszkałej osoby. Płatności dokonywać trzeba będzie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc miniony.
W przypadku niezłożenia deklaracji do dnia 31 stycznia 2013 roku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w którym liczba osób zostanie ustalona na podstawie Ewidencji Ludności Gminy Kruszwica, a stawka za wywóz odpadów komunalnych od jednej osoby może wynosić nawet 20 zł, czyli jak w przypadku nieselektywnej zbiórki.
Jak wypełnić deklarację?
Pole B - W przypadku składania deklaracji po raz pierwszy w polu B należy zakreślić kwadrat „pierwsza deklaracja”, w przypadku zmiany okoliczności, wpływającej na konieczność zmiany deklaracji np. urodzenie dziecka zaznaczamy kwadrat „zmiana danych w deklaracji”, Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni: od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; przy zmianie danych będących podstawą wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych.
Pole C – W polu C zaznaczamy przy odpowiednim kwadracie jakim podmiotem jesteśmy.
Pole D.1.– w przypadku osób fizycznych wpisujemy dane osobowe: nazwisko, imię/ imiona, PESEL, a także numer telefonu kontaktowego.
Pole D.2.- W przypadku występowania innych podmiotów niż osoby fizyczne (np. wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa) wpisujemy pełną nazwę podmiotu, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer telefonu kontaktowego.
Pole D.3.- wpisujemy adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedzibę, jeśli chodzi o pozostałe podmioty.
Pole E - w polu E wpisujemy adres nieruchomości, na której powstają odpady.
Pole F – Rubryka 23
Należy podać ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość, chodzi o osoby zamieszkałe a nie zameldowane!
Właściciel może posiadać kilka nieruchomości. Powinien złożyć deklarację co do każdej z tych nieruchomości – dot. to nieruchomości położonych na terenie Gminy Kruszwica. Jeżeli właściciel nieruchomości wynajmuje nieruchomość i nieruchomość jest zamieszkana, powinien podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość.
W przypadku, gdy liczba osób zamieszkałych podanych w deklaracji oraz osób zameldowanych wg Ewidencji Ludności prowadzonej dla Gminy Kruszwica będzie się różnić zostanie wszczęte przez Urząd Miejski w Kruszwicy postępowanie wyjaśniające tą rozbieżność.
Pole F- Rubryka 24
Należy zaznaczyć kwadrat dotyczący sposobu zbiórki odpadów komunalnych. Osoby, zamierzające zbierać odpady w sposób selektywny (segregacja) oraz osoby, które nie będą zbierać odpadów sposób selektywny zaznaczają odpowiedni kwadrat. Ma to kolosalne znaczenie wpływające na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, ponieważ osoby segregujące śmieci będą płaciły niższą stawkę.
Rubryka 25- osoba składająca deklarację deklaruje czy odpady zielone (np. obierki, skoszona trawa, opadłe liście, resztki owoców i warzyw) zagospodaruje poprzez kompostowanie.
Pole G – W polu G należy wyliczyć miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wyliczenie iloczynu liczby osób zamieszkałych oraz stawki opłaty uzależnionej od sposobu zbierania odpadów np. w domu jednorodzinnym, w którym dokonuje się segregacji odpadów i mieszka 5 osób, wysokość opłaty należy wyliczyć w następujący sposób:
5 (liczba osósmiley x 12,00zł (stawka)= 60,00 zł
słownie: sześćdziesiąt złotych
Pole H- należy wpisać datę złożenia oświadczenia oraz złożyć czytelny podpis. W przypadku, gdy deklarację składa inny podmiot niż osoba fizyczna deklarację powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu np. za wspólnotę deklarację podpisuje zarząd wspólnoty.
Załącznik D-1 wypełnić należy poprzez wpisanie danych osobowych osób będących współwłaścicielami, współużytkowników wieczystych nieruchomości, której dotyczy deklaracja.
Deklaracje można składać:
- osobiście u przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Kruszwicy – Zbigniewa Domańskiego, Moniki Gorzyckiej i Macieja Cichowlasa, którzy będą roznosili deklaracje na terenie Gminy Kruszwica;
- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta p.30 w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy,
- drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Kruszwicy, ul Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica;
- u sołtysów.
Więcej informacji oraz treści uchwalonych przez Radę Miejską w Kruszwicy uchwał znajdą Państwo na stronie internetowej www.gminakruszwica.pl/aktualnosci w zakładce gospodarka odpadami.
Wszelkie pytania i wątpliwości związane z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kruszwica można kierować na adres: odpady@kruszwica.um.gov.pl. Informacje będą również udzielane pod numerem telefonu 52 35 15 010 w. 82.
Najważniejsze informacje
- Deklarację składa każdy właściciel nieruchomości;
- odpady komunalne produkuje każda osoba zamieszkała daną nieruchomość;
- termin oddania deklaracji do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy- 31 stycznia 2013 r.;
- system obowiązuje od 1 lipca 2013 r.;
- opłata w przypadku segregacji – 12 zł, brak segregacji – 20 zł;
- pierwsza wpłata do 10 sierpnia 2013 r. na konto gminy Kruszwica;
- każdy właściciel musi zaopatrzyć nieruchomość w minimum jeden pojemnik, a w przypadku segregacji także w pojemniki lub worki do segregacji ( koszt worków będzie niewielki)
- w przypadku niezłożenia deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości opłaty;
-informacje pod nr tel. 52 35 15 010, strona internetowa urzędu www.gminakruszwica.pl/aktualności - zakładka gospodarka odpadami lub w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy.

Informacja nadesłana do nas z UMiG Kruszwica

www.kruszwica.orgKomentarze
wicek dnia 16-01-2013 21:33
zapraszamy do dyskusjismiley
lucyfer666 dnia 17-01-2013 11:36
Co tu dużo dyskutować , tzw. "ustawa śmieciowa" nakłada taki obowiązek na gminy , które są zobowiązane do jej przestrzegania. Jednak w przypadku gminy Kruszwica jak zwykle burmistrz z radą gminy wykorzystali ten fakt do łatania swojej dziury budżetowej nakładając nieracjonalnie wysokie stawki. Kolejny sposób na wyciągnięcie kasy od ludzi , którzy w większości nie są osobami majętnymi.
anetka88 dnia 17-01-2013 15:07
Mieszkam w bloku zarządzającym przez KSM Mam odrębną własność lokalu co mam zaznaczyć w polu C? Właściciel czy użytkownik wieczysty czy w załączniku D1 należy podać dane osób zamieszkujących w lokalu(maż dzieci)czy w ogóle go nie wypełniać ?
Jeżeli zaznaczę wariant odpady segregowane a nie mam gdzie kompostować co wtedy jaką stawkę mam naliczyć 12 czy 20 zł czy rubryka F 25 dotyczy mieszkańców bloku? Będę wdzięczna za odpowiedź
anetka88 dnia 17-01-2013 15:15
Sądzę też że stawki te są wysokie jak na mieszkańców gminy do tej pory miałam 8 zł z groszami od osoby a po zmianach 4 lub 12 zł więcej od osoby skąd mam brać na wszystkie opłaty nasze pensje renty i emerytury niestety nie wzrastają
jak to będzie wyglądać po zmianach kto mnie skontroluje jaką stawkę płacę i czy segreguje odpady? myślę że dużo w tej kwestii się nie zmieni tylko jedno więcej pieniędzy będą płacić obywatele
wiedzmin dnia 17-01-2013 16:10
Wicek, a o czym tu dyskutować. W naszej gminie nie ma sprawiedliwości - opłaty i podatki rosną (w gminie podobno na nic kasy nie ma i teraz jeszcze dochodzą stawki za śmieci z kosmosu), a burmistrz dzięki radzie (która mu sprzyja) przyznał sobie podwyżkę (ok. 1000 zł miesięcznie). Masakra.
lucyfer666 dnia 17-01-2013 20:11
"wiedźmin" dla ścisłości - burmistrz nie może sam sobie przyznać podwyżki , to radni przyznają takie pieniądze. Widocznie uznali oni solidarnie (chyba tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu ) że burmistrz Witczak ma tak niesamowite zasługi w rozwój gminy , zdobył tyle środków unijnych , zmniejszył bezrobocie , wyjaśnił sprawę podwójnego finansowania przebudowy pod Mysią Wieżą itd. iż należy mu się zasłużona podwyżka .
Zresztą przypomnijmy sobie hasło z 2010r. "Pracujmy wspólnie dla Kruszwicy " smiley Nawet i na śmieciach ...
milan dnia 17-01-2013 20:22
Niby wszystko proste a jednak....z tym kompostowaniem to chyba niewypał,bo nawet jeśli pojemnik by kupić to co potem? Co z tego,że w Szarleju odbiorą za darmo ale czym,jak i za czyje pieniądze to przewieźć? Dla mnie to czarna magia z tym jak i z deklaracjami,jak starsze osoby mają sobie z tym wypełnieniem poradzić ,choćby z tymi pozycjami o których anetka88 pisze.
jadziula dnia 17-01-2013 21:18
niech nasz Burmistrz przestanie się ośmieszać nie mam nic przeciwko płaceniu za śmieci ale bez przesady nie takie kwoty!!!!nie długo zaczną ściągać podatki za to że się oddycha! wszyscy ze mną się na pewno zgodzą że nasza gmina jest bardzo uboga i większości mieszkańców nie stać na płacenie ludzie nie mają nieraz złotówki na chleb i na opłaty myślą jak tu związać koniec z końcem a tu takie cos se rada wymyśla normalnie pogratulować rozumu...jak nasze władze sa takie mądre to zapraszam choć by do obierania cebuli za 20 gr za kilogram zobaczymy niech spróbują sie z tego utrzymać i opłacić rachunki POWODZENIA ! i pogratulować super pomysłu po prostu Kruszwica już staje się slamsami a niedługo będzie jeszcze gorzej
lucyfer666 dnia 17-01-2013 22:06
"jadziula" -szybkie wyjaśnienie , nie tylko dla Ciebie .
Gmina Kruszwica -ok. 20 tys. ludzi wg. ostatnich danych statystycznych. Zakładając że 80 % mieszkańców zadeklaruje się że będzie segregować śmieci a pozostałe 20 % będzie płacić stawkę maksymalną otrzymujemy liczby :
80 % mieszkańców gminy = 16000 osób
20% mieszkańców gminy = 4000 osób
czyli 12 zł (za osobę która segreguje śmieci ) x 12 mies. = 144 zł w skali roku
czyli 144 x 16000 = 2304000 zł plus
20 x 12 mies x 4000 = 960000
plus +-300 tys dochodu gminy za sprzedaż posegregowanych już śmieci typu papier, szkło, plastik itp.
SUMA = 3564000 czyli trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery pln.
Na 2013r. Gmina Kruszwica zaplanowała w budżecie na wywóz śmieci ok. 1,4 mln zł.
Tym sposobem burmistrz Kruszwicy naszym kosztem jest ok. 2 mln. pln zł. do przodu ...
qwerty dnia 18-01-2013 13:50
lucyfer666 gdybyś tak jeszcze zauważył, że systerm wchodzi w życie od 1 lipca a nie od 1 stycznia i to wszystko podzielił na poł... gmina sprzedaje papier, szkło i plastik? i czerpie z tego dochód 300 tys.- to bardzo ciekawe dane, tylko skąd, skoro do tej pory to nie gmina zajmowała się sparawami śmieci tylko kazdy mieszkaniec na wlasna reke, albo przez spoldzielnie. i mnie sie wydaje, ze jak odstawia się smieci posegregowane na wysypisko to wtedy za kazda tone sie placi mniej niz za nier posegregowane. A nie tak jak twierdzi lucyfer666 te smieci posegregowane sie sprzedaje.
Humbak dnia 18-01-2013 17:50
Jadziula - trzeba było się uczyć to byś nie musiała obierać cebuli za 20 groszy tylko by dla ciebie obierali nawet za 10 groszy heheheh
wicek dnia 18-01-2013 18:43
tylko dlaczego nasza gmina nagięła takie stawki?
inne mają dużo taniej, a i tak dla rodziny co miesiąc to duży wydatek
jadziula dnia 18-01-2013 20:40
HUMBAK przykro mi ale ja na szczeście mam dobrą pracę i nie narzekam, nawet nir mieszkam teraz obecnie w kruszwicy ale wiem jak "zajebiście" powodzi się władzą naszej gminy a mieszkańcy biedują taka prawda! a co gorsza ostatnio rozmawiałam z niektórymi znajomymi i jestem właśnie tym przerażona że za tak marne grosze ludzie pracują!!!!MOPS mało co pomaga, a w naszym mieście caraz wiecej ludzi bieduje!!! więc niech nasza władza zajmie się lepiej tym jak zarazdić temu by sytuacje w naszym mieście zmienić by ludzią żyło się troszkę lepiej a nie jeszcze wiecej nóż w plecy im wbijać! dlaczego w innych miastach potrafią być mniejsze opłaty i podatki a kruszwica taka mieścina posiada nawet większe placowe niż w Krakowie czy wieliczce u nas niestety władza nie robi nic by ludzią dać mozliwosci rozwoju, MOPS przymusza na kursy z unii (by zbić bezrobocie) a ludzią jest potrzebna praca!!!!
wilter dnia 18-01-2013 21:05
czy worki lub pojemniki mieszkańcy muszą sami, za własne pieniądze kupić?bo jeżeli nie to segregacja się nie opłaca.smiley:
wilter dnia 18-01-2013 21:11
czy koszty zakupu worków do segregacji gmina zwraca,bo jeżeli nie to jeśli chodzi o ceny i podatki to mamy Warszawę.
huckleberry finn dnia 18-01-2013 21:26
Obligatoryjnie komisja śledcza.
Jej skład wyłońmy spośród portalowiczów.
Pozdrawiam
Ekwita dnia 19-01-2013 10:53
No,no Humbak,poczucie humoru to ty masz,ale sama nauka nie wystarczy,potrzebna jest też tzw."iskra boża",albo bogaci rodzice .Ale nie koniecznie,czego dowodem są najbogatsi mieszkańcy gminy,oni bez nauki dokonali owej sztuki,jak napisano w bajce...........
mat2801 dnia 20-01-2013 15:29
Fakt stawki są dosyć drogie smiley za niesegrowane śmieci w Inowrocławiu mieszkańcy płacą 16 zł
franka dnia 21-01-2013 17:27
Jestem za ustawą smieciową!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nie podam nazwiskami ale wiadomo kto wynosi śmieci na dwane torki i do kosza przy poczcie i do parku przy dworcu!!!!!!!!!!!!!
Może wreszcie skończy się podrzucanie śmieci smiley
I Ich spalanie w piecach kaflowych itp.
Liści spalić nie wolno.....ale czym w piecach palą to nie powiem.
A gębuchę będą darli i krzyku najwięcej narobią wokół ustawy moim zdaniem nie Ci którzy są ubodzy ale Ci co smieci podrzucali i nielegalnie wywozili.
OT co!
Humbak dnia 24-01-2013 21:16
Uprzejmie donoszę choć donosicielstwa nie znoszę, że pani Wi... upss pani W. o godzinie 7:30 wysypała z torby popiół na dawne torki smiley
wiki dnia 24-01-2013 22:06
Te stawki jakie zaproponowano sa znacznie zawyzone.Nie wiedza jak zciagnac z ludzi kase ach to zedrzyjmy na smieciach ot co!!!!!!!!!!!!!!!
pawel78 dnia 25-01-2013 14:19
Inne gminy mają taniej, to fakt. Tym bardziej, że np.Gniewkowo, Pakość śmieci wożą w okolice Bydgoszczy więc transport dużo droższy od naszego. Pojemniki i worki np. w Gniewkowie za freesmiley, co jeden z Włodarzy powinien wiedzieć. U nas trzeba kupować (cen worków nie podano..). Ciekawe jak ustalą w blokach kto segreguje. Nie składajmy deklaracji i już. Nie ma żadnych podstaw prawnych do wyznaczania terminu ich złożenia. A jak jest to niech nam ktoś poda..
wilter dnia 25-01-2013 17:59
Ten burmistrz jest oderwany od rzeczywistości, sobie daje podwyżkę, a nam ustala bajońskie stawki i to my będziemy płacić poprzez śmieci na liczną i cały czas powiększającą się rodzinę.TO SKANDAL,że mamy tak wysokie stawki.
Humbak dnia 25-01-2013 20:22
Za wysokie stawki ? Co, krzywda się będzie działa jak trzeba płacić uczciwie ? Ha ha ha, bardzo dobrze może wówczas skończy się spalanie śmieci w piecach CO i podrzucanie ich po rowach przez mieszkańców prywatnych posesji. Dotychczas jeden 120 litrowy pojemniczek na miesiac za 16 złotych a teraz będzie 60-100 złotych, to róznica, no to protesty uzasadnione
Humbak dnia 25-01-2013 20:23
Za wysokie stawki ? Co, krzywda się będzie działa jak trzeba płacić uczciwie ? Ha ha ha, bardzo dobrze może wówczas skończy się spalanie śmieci w piecach CO i podrzucanie ich po rowach przez mieszkańców prywatnych posesji. Dotychczas jeden 120 litrowy pojemniczek na miesiac za 16 złotych a teraz będzie 60-100 złotych, to róznica, no to protesty uzasadnione
Humbak dnia 26-01-2013 21:53
Pomyślała jakaś mądra łepetyna jak to ma być weryfikowane kto segreguje odpady a kto nie ? Prosta sprawa z mieszkańcami domków jednorodzinnych, segreguje i pilnuję więc płacę mniej nie segreguję płacę więcej. Zabierający śmieci też pinują czy odpady są segregowane i za plastikową buteleczkę po napoju w odpadach dajmy na to papierowych płacą karę. Świetnie, tylko mam jedno pytanie, jak sprawa ma się do mieszkaców blokowisk ? Jak się łatwo domyślić każdy zadeklaruje segregację aby płacić mniej to logiczne. Dajmy na to Kowalski wrzuci potem szkło do plastiku a puszki po piwie do papieru . I co ? On zapłaci swoje zadeklarowane 12 złotych a karę kto ? Gdzie tu logika bo mówienie o sprawiedliwości szeroko pojętej jest tu skromnie mówiąc nie na miejscu.
grodzczanin dnia 27-01-2013 11:28
A wie ktoś do kiedy Polska zobligowała sie dostosować pensje pracowników w Polsce do poziomu pensji unijnych. Gdyby w Polsce średnie wynagrodzenie wynosiło 3000euro a nie 500euro to by nie było sprawy.
alpinab8 dnia 28-01-2013 19:13
cytat Express Bydgoski

"W całym kraju mówi się o kryzysie, więc decyzja o podniesieniu pensji burmistrza Dariusza Witczaka może budzić emocje.

Najpierw jednak wyliczenia. Dotąd włodarz otrzymywał 5050 zł wynagrodzenia zasadniczego, 1700 zł dodatku funkcyjnego oraz 20 procent sumy tych kwot będącą rdodatkiem specjalnymr1; oraz 20 procent wynagrodzenia zasadniczego będącą rdodatkiem za wieloletnią pracęr1;. Dawało to łącznie 9110 zł.

W styczniu na konto włodarza wpłynie jednak kwota wyższa. Radni podnieśli dodatek funkcyjny do 2100 zł, a dodatek specjalny to teraz 25 procent wynagrodzenia zasadniczego i podniesionego rfunkcyjnegor1;. Daje to 9947,5 zł. Różnica wynosi więc trochę ponad 800 złotych.

Sam Dariusz Witczak nie miał wielkiej ochoty na rozmowę o podwyżce."jak bym dostał taka podwyżkę i te wynagrodzenie też by po mnie spływało jak po kaczce ile będzie za wywoź śmieci czy 12 zł czy 20
alpinab8 dnia 28-01-2013 19:18
cytat Express Bydgoski

"W całym kraju mówi się o kryzysie, więc decyzja o podniesieniu pensji burmistrza Dariusza Witczaka może budzić emocje.
Najpierw jednak wyliczenia. Dotąd włodarz otrzymywał 5050 zł wynagrodzenia zasadniczego, 1700 zł dodatku funkcyjnego oraz 20 procent sumy tych kwot będącą rdodatkiem specjalnymr1; oraz 20 procent wynagrodzenia zasadniczego będącą rdodatkiem za wieloletnią pracęr1;. Dawało to łącznie 9110 zł.
W styczniu na konto włodarza wpłynie jednak kwota wyższa. Radni podnieśli dodatek funkcyjny do 2100 zł, a dodatek specjalny to teraz 25 procent wynagrodzenia zasadniczego i podniesionego rfunkcyjnegor1;. Daje to 9947,5 zł. Różnica wynosi więc trochę ponad 800 złotych.
Sam Dariusz Witczak nie miał wielkiej ochoty na rozmowę o podwyżce."

Jak bym dostał taką podwyżkę przy tym wynagrodzeniu to tez by po mnie spłynęło jak po kaczce ile jest za wywóz śmieci
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
GREENPEACE

Poezja piórem internautów pisana
p.Ryszardowi - pro memoriam
Nie wiem, czyś ty wiatr swobodny, czy tylko listopad mokry i chłodny.
Camera obscura, Dziadów część wtóra
Chciałem, aby w krzywym zwierciadle satyry niektórzy kandydaci na burmistrza zobaczyli siebie, a przy tym trochę prawdy o sobie. Ona zawsze dostrzeże to, co ktoś chciałby pominąć.
Do sztambucha Huckowi
Chociaż literackich talentów brak, ale ma ten polityczny smak.
MARZENIA O POWROCIE . . .
Gdy wybory się zbliżają, rajcy do gardłem sobie hycają.
Metafizyczne zwidy
Ten wiersz najlepiej czytać późną wieczorową porą.
Pieta
Wszystkich czytelników poezji, z okazji Świąt Wielkiej Nocy pozdrawiam i życzę wiosennego słońca.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Kalendarz
Kwiecień 2015
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Kursy Walut
Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2015-04-24
Kursy walut strzałka 1.27%
3,6895
Kursy walut strzałka 0.21%
4,0161
Kursy walut strzałka 0.20%
3,8732
Kursy walut strzałka 0.31%
5,5876
Newsletter
Dla Użytkowników
Najaktywniejsi
Na miejscu 1 jest:
~Jan z Daleka
Brak Avatara height=

Punktacja:
Ogólne: 63
Bonusy: 0
Kary: 0

2) ~Optymista1 (52 pkt.)
3) ~Mark88 (48 pkt.)
4) ~larion (36 pkt.)
5) ~qwert (31 pkt.)
6) ~szymanek666 (28 pkt.)

Wyniki Lotto